Публічна оферта

Прочитайте текст даної оферти і якщо Ви не згодні з яким-небудь пунктом цієї оферти, чи не зрозуміли будь-який пункт цієї оферти, пропонуємо Вам відмовитися від використання сервісу Виконавця, або уточнити інформацію, яка Вас цікавить за поштовою адресою team@qrwaiter.com.ua або Telegram каналом - @QRWaiter. У випадку прийняття умов даної публічної оферти, Ви погоджуєтеся з усіма умовами оферти і підтверджуєте, що Вам зрозумілі всі її положення.

Пропозиція (публічна оферта)

Викладений нижче текст Договору, адресований фізичним особам і є офіційною публічною пропозицією (відповідно до ст. 641 Цивільного кодексу України) Товариства з обмеженою відповідальністю "КЮАРВЕЙТЕР", що внесене до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань під номером 43164813, назване в подальшому – "Виконавець".

Договір вважається укладеним в порядку ст. 642 Цивільного кодексу України і набуває сили договору приєднання з моменту здійснення Вами дій, передбачених п. 4.4. цього Договору, що означають повне і беззастережне прийняття Вами всіх умов Договору без будь-яких виключень та/або обмежень (акцепт).

1. Загальні положення

Кожна Сторона гарантує іншій Стороні, що володіє необхідною дієздатністю, а також всіма правами і повноваженнями, необхідними і достатніми для укладання і виконання Договору відповідно до його умов. Чинна версія даного Договору завжди розміщена на Сайті Виконавця і в обов’язковому порядку є доступною для ознайомлення Замовнику до моменту здійснення ним акцепту умов Договору.

2. Терміни, що використовуються в цьому Договорі

"Виконавець" — юридична особа, що надає Послуги із консультування з питань інформатизації шляхом забезпечення доступу до Сервісу та технічної підтримки його діяльності.

"Замовник" — фізична особа, що досягла 18-річного віку, яка має повну цивільну дієздатність, яка отримує від Виконавця послуги (доступ до сервісу).

"Сайт Виконавця" — веб-сторінка, доступна у мережі Інтернет за адресою: https://qrwaiter.com.ua.

"Сервіс", "сервіс QRWaiter" — комплекс інтегрованих комп'ютерних систем, які поєднують апаратні засоби, програмне забезпечення, комунікаційні технології та технічних рішень, спрямованих на оптимізацію роботи закладів громадського харчування за допомогою QR-кодів.

Надалі по тексту Договору Замовник і Виконавець також називаються разом "Сторони", а кожен окремо — "Сторона".

3. Предмет Договору

Предметом цього Договору є надання Виконавцем послуг Замовнику, спрямованих на забезпечення доступу до Сервісу QRWaiter, на визначених Договором умовах.

4. Порядок укладення Договору

 1. Договір укладається між Замовником і Виконавцем у формі договору приєднання (ст. 634 Цивільного кодексу України).
 2. Акцепт умов Договору означає повне і беззастережне прийняття Замовником всіх умов Договору, без будь-яких виключень та/або обмежень і рівносильний укладенню двостороннього письмового Договору про надання послуг Замовнику.
 3. Акцептом умов Договору є здійснення Замовником дій, визначених п. 4.4. Договору.
 4. Замовник здійснює акцепт Договору після ознайомлення з його умовами, викладеними на Сайті Виконавця шляхом сукупного або окремого виконання будь-якої з наступних дій:
  • реєстрація Замовником акаунту (облікового запису) шляхом заповнення спеціалізованої форми, розміщеної на Сайті Виконавця;
  • заповнення меню закладу, додавання опису чи зображення страв;
  • генерування та завантаження QR-кодів;
  • здійснення оплати Замовником послуг Виконавця згідно тарифів, вказаних на Сайті Виконавця.
 5. Будь-яка з вказаних у п. 4.4. дій в окремості, яка виконана Замовником, свідчить про те, що Замовник ознайомлений з даним Договором і згідний з його умовами в повному обсязі.
 6. Внесення оплати та/або передплати за Послугу є підтвердженням замовлення Послуги.
 7. Договір вважається укладеним і вступає в силу з моменту акцепту і діє протягом усього терміну отримання послуг, або до моменту його розірвання на підставах, визначених умовами Договору та/або нормами чинного законодавства України.
 8. Термін акцепту не обмежений.
 9. Укладання Договору означає, що Замовник:
  • у необхідному для нього обсязі ознайомився з правилами надання Послуги;
  • приймає всі умови вказаного Договору без зауважень.

5. Порядок розрахунків

 1. Послуга надається Замовнику виключно на попередній платній основі шляхом оплати Замовником відповідної кількості QR-кодів у відповідності до Тарифів, вказаних на Сайті Виконавця.
 2. У разі, одностороннього припинення договору Виконавцем, оплата, внесена Замовником за послугу – не повертається.
 3. Оплата послуг Виконавця, а також інших фінансових зобов’язань Замовника перед Виконавцем, які можуть виникати в ході співпраці із Виконавцем, здійснюються шляхом перерахування коштів на розрахунковий рахунок Виконавця за допомогою системи "LiqPay".
 4. При оформленні платної підписки Замовник може самостійно визначити період дії доступу до Сервісу і вибрати налаштування порядку стягнення оплати системою "LiqPay".
 5. Стягнення оплати за використання Послуги відбувається помісячно.
 6. При відсутності надходження коштів в належний час, доступ до Сервісу QRWaiter автоматично блокується.
 7. При надходженні коштів на обліковий запис Замовника, – доступ до Сервісу QRWaiter автоматично відновлюється.
 8. Кошти внесені на обліковий запис Замовника не повертаються, а можуть бути використані лише для оплати доступу до Сервісу.

6. Порядок надання Послуг

 1. Послуги із консультування з питань інформатизації надаються шляхом забезпечення доступу Замовника до Сервісу QRWaiter через створення Замовником аккаунту (облікового запису) на сайті Виконавця.
 2. Протягом перших 14 днів після створення облікового запису доступ до Сервісу надається безкоштовно (Тестовий період).
 3. Після завершення тестового періоду використання сервісу Замовником, необхідно оформити платну підписку на Послугу у відповідності до умов, встановлених в Розділі 5 "Порядок розрахунків" або припинити використання Сервісу.

7. Права та обов’язки Виконавця

 1. Виконавець зобов’язаний:
  • До початку надання Послуги надати для ознайомлення Замовнику цей Договір шляхом публікації на Сайті Виконавця;
  • Організувати належну роботу Сервісу, його компонентів, для одержання Замовником безперешкодного доступу до нього;
  • Здійснювати надання послуги із застосуванням готових рішень;
  • Удосконалювати Сервіс для забезпечення його безперебійної роботи.
 2. Виконавець має право:
  • Вносити зміни до програмного забезпечення та серверів Виконавця з метою покращення роботи Сервісу.
  • Призупинити надання Послуги при несвоєчасному виконанні Замовником своїх фінансових зобов’язань перед Виконавцем.
  • Вносити в односторонньому порядку зміни в цей Договір, в тому числі і в діючі Тарифи на Послуги, з попередньою їх публікацією на Сайті Виконавця.

8. Права та обов’язки Замовника:

Замовник зобов’язаний:

 • Упродовж усього періоду надання послуг дотримуватися умов цього Договору.
 • При реєстрації акаунту (облікового запису) повідомляти (власноруч вносити) достовірні дані і відомості.
 • Не надавати доступу до свого облікового запису або реєстраційної інформації третім особам.
 • Дотримуватись заходів безпеки для свого облікового запису.
 • Повідомляти Виконавця про проблеми з функціонуванням (доступом) до сайту Замовника чи проблемами в роботі Сервісу.
 • Використовувати Сервіс для законного здійснення господарської діяльності.
 • Не вводити в оману кінцевих користувачів (Споживачів).

Замовник має право:
 • Користуватись послугами згідно умов даного Договору;
 • Вимагати від Виконавця виконання вимог даного Договору;
 • Знайомитися з порядком та умовами надання послуг Виконавцем;
 • Вносити пропозиції щодо покращення роботи Виконавця;

9. Безпека Сервісу

Замовнику заборонено втручатися в роботу Сервісу, зокрема:

 • Копіювати, продавати, передавати, призначати, встановлювати права, аналізувати код, здійснювати зворотний інжиніринг.
 • Завантажувати або передавати файли, які містять віруси, пошкоджені файли або дані, або будь-яке інше програмне забезпечення, що може вплинути на роботу Сервісу.
 • Намагатися отримати паролі або іншу особисту інформацію від інших користувачі, включаючи інформацію, яка дозволяє встановити особу.
 • Використовувати канали підтримки для створення помилкових звітів в QRWaiter чи не за призначенням.
 • Вчиняти шахрайські дії, чи інші неправомірні дії.
 • Втручатися, зламувати або розшифровувати будь-які передачі даних "на" або "з" серверів Виконавця.
 • Втручатися в здатність інших користувачів отримувати доступ до Сервісу, в тому числі переривати роботу, перевантажувати сервери QRWaiter, або вчиняти дії, які перешкоджають роботі Сервісу і використання його іншими користувачами.

10. Відповідальність сторін

Виконавець не несе відповідальності за збитки Замовника, що виникли в результаті використання Сервісу, відмови від використання Сервісу чи припинення надання доступу до Сервісу у зв’язку з невиконанням умов Договору.
Виконавець несе відповідальність тільки за ті зобов’язання, які вказані в Договорі у відповідності до чинного законодавства України.
Замовник несе всю відповідальність за достовірність відомостей, вказаних ним при реєстрації акаунту (облікового запису) Замовника. У випадку якщо Замовник не вказав, або невірно вказав персональні дані, Виконавець не відповідає за збитки Замовника, понесені в результаті неможливості правильної ідентифікації Замовника.
В інших випадках невиконання або неналежного виконання своїх зобов’язань за Договором Сторони несуть відповідальність згідно законодавства України, з урахуванням умов Договору.
Сторони звільняються від відповідальності за повне або часткове невиконання своїх зобов’язань за даним Договором, якщо це стало наслідком обставин непереборної сили, що виникли після набуття чинності даного Договору в результаті подій надзвичайного характеру, які не могли бути передбаченими та яким неможливо було запобігти розумними заходами.
У випадку порушення Замовником умов цього Договору Виконавець не несе відповідальності за ті зобов’язання, які вказані в Договорі.

11. Зміни і розірвання Договору

Виконавець має право в односторонньому порядку вносити зміни в Договір, шляхом публікації змін на Сайті Виконавця. Зміни вступають в силу з моменту публікації, якщо інший термін вступу змін в силу не визначений додатково при їх публікації.


При внесенні Виконавцем у Договір істотних змін, що впливають на можливість використання послуг Замовником, Виконавець повідомляє про них Замовника, шляхом публікації їх на Сайті Виконавця не менше ніж за добу до вступу змін у силу.

Договір може бути розірвано у наступних випадках:

 • При прийняті Замовником рішення про відмову від отримання послуг і повідомленні Виконавця про це рішення шляхом вчинення відповідних дій на сайті Виконавця;
 • У разі припинення оплати послуг Виконавця;
 • На інших підставах, передбачених цим Договором та/або чинним законодавством України.

12. Вирішення суперечок

Всі суперечки і розбіжності, що виникли або могли виникнути з приводу невідповідного виконання вимог даного Договору, підлягають вирішенню шляхом переговорів на підставі письмового звернення однієї зі Сторін до другої.


Виконавець після отримання від Замовника претензії, зобов’язаний протягом 5 (п’яти) робочих днів її розглянути та направити Замовнику послуг письмову вмотивовану відповідь.


Якщо суперечка між Сторонами не буде розв’язана в претензійному порядку, будь-яка із Сторін має право звернутися за розв’язанням суперечки в суд за місцем знаходження Виконавця.

13. Інші положення

Замовник гарантує, що всі умови цього Договору йому зрозумілі і він приймає їх безумовно і в повному обсязі.


З питань, що не є врегульованими цим Договором, Сторони зобов’язуються керуватися нормами чинного законодавства України.


Сторони домовилися, що Виконавцю належать всі виключні майнові права на об’єкти інтелектуальної власності, які створені Виконавцем та надаються Замовнику в процесі надання послуг, у тому числі передбачені Цивільним Кодексом України, Законом України "Про авторське право і суміжні права", Бернською конвенцією про охорону літературних і художніх творів (Паризького акту від 24.07.1971, зміненого 02.10.1979), Всесвітньою конвенцією про авторське право 1952 року, а також іншими міжнародними нормативно-правовими актами, а саме:

 • право на використання об’єкта інтелектуальної власності,
 • виключне право дозволяти використовувати об’єкт інтелектуальної власності,
 • виключне право перешкоджати неправомірному використанню об’єкта інтелектуальної власності, у тому числі забороняти таке використання,
 • а також інші права, які існують на сьогодні або будуть існувати в майбутньому.


Сторони зобов’язуються відповідно до Закону України "Про захист персональних даних" від 1 червня 2010 року №2297-VI, забезпечити належний захист персональних даних від незаконної обробки, а також від незаконного доступу до них, в тому числі вжиття необхідних заходів щодо недопущення розголошення персональних даних Замовника та/або іншими уповноваженими особами Сторін, яким такі персональні дані було довірено або які стали їм відомі у зв’язку з виконанням обов’язків за цим Договором.

Виконавцем за цим договором є:

ТОВ "КЮАРВЕЙТЕР"
код ЄДРПОУ: 43164813
Місцезнаходження за адресою: 88017, Закарпатська обл., місто Ужгород, вул. Рилєєва, будинок 4Б, квартира 14.
Телефон: +380994318838
Адреса електронної пошти: team@qrwaiter.com.ua

Директор: Кошун М.М.